Nationaal tabaksmuseum

Het was Columbus die de indianen het magische bruine kruid in brand zag steken. Daarna vond tabak zijn weg naar Europa, niet alleen als genotsmiddel, maar ook als medicijn. De Wervikse regio werd in de twintigste eeuw het centrum van de tabaksteelt in België. Wie kent niet de vermaarde ‘Wervikschen toebak’? Logisch dan ook dat je hier het Nationaal Tabaksmuseum vindt.

meer info