Historisch pijp- en tabaksmuseum

Het Historisch Pijp- en Tabaksmuseum in Sint-Niklaas toont in een overzichtelijk opgebouwde collectie de ontwikkeling in formaat en vorm van de kleipijp vanaf 1492 (de ontdekking van Amerika en van de tabak) tot heden. Je kan de steeds mooiere versieringen bewonderen en conservator Richard Thiron legt graag uit hoe de kwaliteit van het gebruikte materiaal om pijpen te maken doorheen de eeuwen steeds verbeterde. Vraag zeker eens naar de pijp van de Wase wolf met de gans, of bewonder en vergelijk de pijpen uit Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika met de Europese modellen! In dit museum tenslotte vind je ook heel wat algemene informatie over de sigarenindustrie die in Sint-Niklaas tussen 1921 en 1969 heel wat mensen tewerk stelde, en heel wat mooie affiches, sigarenbandjes en dergelijke die alles te maken hebben met sigaren en tabak.

meer info