Amsterdam pipe museum

De collectie van het Amsterdam Pipe Museum, vroeger het Pijpenkabinet, is niet louter met losse voorwerpen bijeengebracht, dat zou talloze mensenlevens kosten. Naast de aankoop van individuele objecten die vaak onverwacht in de handel opdoemen, leveren contacten met verzamelaars soms reeksen aanwinsten op die in één keer overgenomen kunnen worden. Dat is de afgelopen decennia meermalen voorgekomen. De omvang van deze overnames wisselt sterk. Soms gaat het maar om een paar voorwerpen, in andere gevallen om honderden stuks. Veel overgenomen collecties waren weer opgebouwd uit stukken van verzamelaars die een generatie eerder actief waren.

lees meer